Shlomo Avineri, világhírű izraeli akadémikus, politikafilozófus, történész, aki a minap levelet írt Orbán Viktornak, kiállva és érvelve a CEU értékei és fontossága mellett (tapasztalatokkal rendelkezik, hiszen ő maga is tanított a CEU-n).

A modern cionizmus kialakulása c. könyvében – valakit idézve – a következőket írja:

„Népünk legnagyobb része tudja, hogyan követeljen többet az államtól annál, mint amivel maga tartozik. Jó, kiváló szolgáltatásokat követel, de nem szereti megfizetni az adót, amely nélkül semmiféle szolgáltatás sem működhet. Mindenki könnyedén beleegyezik abba, hogy a szomszédját megadóztassák, csak neki ne kelljen fizetnie. S a számtalan frakció, amelyeknek sosem kell szembenézniük a kormányzati felelősséggel, azzal próbálják magukhoz csalogatni a választókat, hogy nagyvonalú szolgáltatásokat és alacsony adókat követelnek. S ebből a szempontból semmi különbség nincs a jobboldali és a baloldali frakciók között. Országunkban még a személyes jómodor is fogyatékos. Lakosaink jelentős része … nem tanulta meg, hogy tisztelnie kell embertársait, s hogy udvariassággal, toleranciával és rokonszenvvel tartozik nekik. Az elemi illendőséget sem ismerjük, azt a fajta illemet, amely a közéletet kellemessé teszi, és a kollegialitás és a kölcsönös jóindulat atmoszféráját teremti meg.” (Századvég Kiadó, Budapest, 1994. 251-252.)

Még mielőtt félreértenénk: Shlomo Avineri emitt nem Magyarországról ír, hanem Izraelről. S akit idéz, nem más, mint Ben Gurion, Izrael első miniszterelnöke. Akinek tehát volt önkritikája és önreflexiós képessége.

Ám nálunk minderre nincs szükség. Tudvalevő ugyanis, hogy Magyarországon a fentiek nem jelentenek problémát: honfitársaink nem várják el, hogy majd az állam megold mindent; honfitársaink tisztességesen és öntudatosan adóznak, elvégre a pénzek útja követhető és átlátható;nincs sem párt sem frakció, amely az alacsony adó csalfa és hazug ígéretével próbálná magához csalogatni a választókat; a jómodor nálunk hiánytalan; az egymás iránti tisztelet és tolerancia magasan szárnyal, s az elemi illendőséggel sincs semmi baj, kiváltképp miniszterelnökünket, s kormányának minden egyes tagját tekintve, akik aztán kellemessé teszik a közéletet, hogy végül mindent a kollegialitás és a kölcsönös jóindulat szelleme töltsön meg.

Kimondottan irigylem Shlomo Avinerit, amikor olvassa majd Orbán Viktor cizellált, míves válasz-episztoláját. Persze, ha messze földön ismert, kifinomult jómodorából és magas nívójú edukáltságából fakadóan egyáltalán válaszol neki. Elvégre kicsoda Shlomo Avineri? Nem a FIFA elnöke, s nem is valamelyik jóbarát, Putyin, Aliyev, Erdoğan vagy Duterte, akiknek viszont annál inkább kijár minden tisztelet, szeretet és kollegialitás.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

A megjegyzések moderáltak, jóváhagyás után lesznek láthatóak.