1. kép

Bizony, bizony, nem itt tartanánk, ha képesek lettek volna bevallani, hogy a magukat szocialistának hazudók valójában DIKTATÚRÁT valósítottak meg 1990 előtt... Nem lett tisztázva - még 1990-ben - hogy valójában azért adták át oly „békésen” a hatalmat, mert máskülönben be kellett volna jelenteni Magyarország fizetőképtelenségét. (Tessék csak megnézni ennek bizonyítékát: az 1989-es MSZMP KB ülésein készült jegyzőkönyvek itt látható KIVONATOLT RÉSZLETEIT! Azt külön kiemelem, amelyikben azt rögzítették, ahogy Medgyessy aggódik Magyarország fizetőképtelensége miatt.)

Bővebben: http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=126643&n=furaila&blog

2. kép:

Be kellett volna vallani, hogy amiért az egyetlen párt oly mértékben telepedett rá Magyarország minden üzemére, gyárára és intézményeire - a FÜGGETLENÍTETT kisz- párt- és szakszervezeti bizottságaival, annak minden infrastrukturális hátterével és az alkalmazottaik bérével - hogy FELÉLTÉK ezen üzemek, gyárak, és intézmények MINDEN nyereségét... És, már az 1970-es évektől kezdődően – mindent - attól a rothadónak hazudott Nyugattól fölvett kölcsönökből kellett fizetni!!!

Egyik bizonyíték a máig érvényben lévő 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza! Ez alapján az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható adósság fejében.

Bővebben: http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=94720&n=furaila&blog

3. kép

Az, hogy már akkor is folyamatosan ELÁRULTA a MUNKÁSOSZTÁLYT ez a „PUHA” DIKTATÚRÁT megvalósító hatalmas PÁRT apparátus - mi sem bizonyítja jobban, mint-hogy az 1980-as évekre pont a MUNKÁSSÁG volt a legszegényebb!

Ezek után már azon sem lehet csodálkozni, hogy 1990-ben a 15 éves és ennél idősebbek 20,7 %-a NEM VÉGEZTE EL A 8 ÁLTALÁNOST!!! És 1,2 %-a ANALFABÉTA volt!!! (Egy 1990-ben elvégzett statisztikai felmérés szerint. (KSH Statisztikai Évkönyv 1991.) Nos, ez mind annak a magát szocialistának hazudó rendszernek a „SARA”, amiben a mai napig dagonyázunk!!!

És ezzel az osztályáruló HATALOMMAL kötötte meg a PAKTUMOT úgy - a magát demokratikusnak HAZUDÓ - új HATALOM, hogy MINDEN FELELŐSSÉGET áthárított az egyszerű polgárra, a volt melósra, aki elveszített mindenét és mehetett a munkaügyi hivatalba munkáért könyörögni. Ahol, viszont a régi-új bürokraták úgy kezelték őket, mintha ők árulták volna el a szocializmust!!! Mondván:
„TI AKARTATOK KAPITALIZMUST!
Hát, akkor most itt van nektek és egyétek meg, amit főztetek!”
ÉS AZÓTA IS A KAPITALIZMUST OKOLJA MINDENKI. Ez enyhén szólva tragi-komikus!!!
Ezennel jelentem: 1990-ben egyetlen párt sem kampányolt a kapitalizmussal!!!
KAPOLYI LÁSZLÓ a leggazdagabb kapitalistává váló MSZDP sem!

4. kép

És miért képesek magukat még mindig BALOLDALinak nevezni a legvadabb kapitalistákká vált - volt függetlenített pártvezérek?

Talán, mert megkötötték velük - a demokráciával és szabadság ígéretével kampányoló, magukat rendszerváltoztatónak hazudók - azt a bizonyos PAKTUMOT, aminek még a létezését is agyonhallgatják!

Sőt! Még 2014-ben is a TUDATLANSÁG és FÉLISMERETEK alapján fogunk elmenni „SZAVAZNI” és NEM VÁLASZTANI-tudni!!!

Tessék csak beleolvasni ebbe a visszaemlékezésbe, amit külön kiemelnék:

„...Ezért kötötte meg az ismert paktumot és nem tette lehetővé, hogy a tudatlanság, vagy félismeretek ezt lehetetlenné tegyék.”

Nemhogy 1990-ben NEM VOLT SZABAD a választás, hanem az azóta eltelt 23-24 évben sem! Mert milyen egy választási lehetőség az, amikor a NÉP nem választhat jelöltet saját maga lakóközösségéből, hanem el kell fogadnia a PÁRTOKra oszlott egy-párti előd utódainak JELÖLTJEIT, akikre aztán „SZAVAZHATUNK”!???

Vagyis, szó sem lehet valódi VÁLASZTÁSRÓL!!!

5. kép

Arról nem is beszélve, hogy a mai napig ünnepelhetnek 1956-os népfölkelés és szabadságharcosok emlékére megtartott emlékezéseken azok és jogutódaik, akik a legfőbb GYILKOSAI voltak a 13 napos harcban résztvevőknek. És gyilkosként vettek részt az 1956-os népfölkelés leverését követő véres megtorlásban...

Mansfeld Pétert a MUNKÁSOSZTÁLY ÁRULÁSÁÉRT ítélték még KISKORÚAN HALÁLRA, majd akasztották föl a 18. születésnapját követően.

Akit meg „csak” 10 év börtönbüntetésre, soha többé nem lehetett szabad! Munkanélküli hajléktalanként halt meg 1996-ban!!!! Tehát, a rendszerváltozásban! Napokig nem volt aki eltemesse!

Zavartalanul kiárusíthatták az országot privatizáció címén - saját magánvagyonaikat gyarapítandó - a dolgozó munkásság feje fölül! Mi ez,. ha nem ÁRULÁS? Tessék csak elolvasni a fenti képen látható idézetet! Azt, amivel a bíró megindokolta egy akkor még kiskorú pesti srác – halálra ítélésének „jogosságát”!

Az, pedig - a munkásosztály „ÁRULÁSA” volt!!!

Kérdem én és azt hiszem, hogy jogosan - milyen büntetést érdemelnének ezek a „hivatalos” ÁRULÓK?

6. kép

Ez a „ne érje szó a ház elejét”-kényszer, meg az: „ÚGYSEM TEHETÜNK MÁR SEMMIT” is rettenetesen sokat ront abban a folyamatban, hogy ismét nemzetté váljon a nép, ami egyáltalán most kezd újra néppé válni. Hiszen a JOBB- és BAL-oldalra való osztottság is gátja ennek.

A NÉP valójában két „nyájjá” válva, felsorakozva - 23. éve ott „béget” a maga vezére mögött. El kellene mindenkinek olvasni ezt az egész oldalas interjút, amelyikben Boross Péter oly előszeretettel nevezgeti a politikai „elitet” jobb- és baloldalinak! Pedig, ez a MEGOSZTOTTSÁG csak az „OSZD MEG ÉS URALKODJ!”-elvét követőknek jön jól.

7. kép

Ez mind elmaradhatott volna, ha már 1990-ben megtörténik az 1949. évi XX. törvény hatályon kívül helyezése, és ezzel egy-időben a TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNY jogfolytonosságának helyreállítása!
Helyette, BOROSS PÉTER támogatásával - megváltoztatva a népszavazási törvényt - beerőszakolták Magyarországot a NATO-ba… hogy még véletlenül se jöhessen szóba a történelmi alkotmány jogfolytonossága…
Tessék csak olvasni - az alábbi Alaptörvénykezés idején készült riportban - a nyilatkozó fő paktumozó politikust:

8. kép

Az ALAPTÖRVÉNY kapcsán Boross Péter beszél még arról is, hogy „…erős miniszterelnökre van szükség, akit lehet RUGDOSNI…” Hát, rugdosták is rendesen, igaz, egyenlőre „csak” a gipszszobrát… (Az alábbi fotón a jobb oldali szélső hasáb fölső-első bekezdése.)

HOGYAN ÖSZTÖNÖZHET BOROSS PÉTER - AZ AKTUÁLIS MINISZTERELNÖK „RUGDOSÁSÁRA” - EGY EGÉSZ ORSZÁGOT?

9. kép:

Erről jut eszembe, hogy Boross Péter BAJNAI GORDONT elintézi annyival, hogy:

„Bajnainak nincsenek egészséges politikai ösztönei… azonnal szakítani kellett volna azokkal akik azt a gyalázatos bábulikvidálást, imitált kivégzést”. Az újságíró még közbe is szól, hogy: Bajnai „beszédével gerjesztette a lincshangulatot…”.

Megjelent a Magyar Nemzet 2013. október 19-i számában a „NEMZETI IRÁNYULTSÁG DÖNT” címmel. A másolata itt látható:

10. kép

Jobban megérthetjük Boross Péter: ejnye-bejnye nyilatkozatát - Bajnai Gordonnal kapcsolatban - ha megismerjük az előzményeket, amikor is Csoóri Sándor leköszönőben volt a Magyarok Világszövetségének elnöki tisztéről. Éppen ezért, tisztújításra lett szükség. Megelőzte ezt az elnöki tisztségre való jelölés, a kampány, majd a választás… amit már akkor az a HAZA ÉS HALADÁS ALAPÍTVÁNY (ma Egyesület) támogatott, amelyiknek Bajnai Gordon is köszönhette a milliós támogatását… 2013-ban, 2014-ben.

11. kép

Akkoriban az ős-emdéefes Haza és Haladás Alapítvány (ma Egyesület) összehívta a Magyarok Házába a világ magyar lányait, asszonyait egy világfórumra.


Egy későbbi meghívón látható a Zrínyi Ilona Alapítvány rendezvényére szóló meghívás is. Ez azért érdekes, mert ez az alapítvány is ugyanoda lett bejegyezve. Vagyis, megegyezik a címük.

Emlékezetes volt ez a Világfórum, hiszen a világ minden tájáról képviseltették magukat a magyarság lányai asszonyai. Kanadától Ausztráliáig; az elszakított területekről: Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről… és itthon: Nyíregyházától Sopronig.

Az sem lényegtelen, hogy csak Budapestről negyvennégyen írtuk alá azt a NYILATKOZATOT, amiről azt gondoltuk, hogy el fog jutni a világ minden tájára!

12. kép

Ott hallottam először Jókai Anna írót. A női léthez kapcsolódó sorskérdésekről beszélt olyan szuggesztíven, ahogy én írtam erről a témáról - az akkor már a MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG folyóiratának – a MAGYAR NAPLÓ szerkesztőségében leadott jeligés szociográfiámban.

Amiért szó szerint idézte Jókai Anna az összejövetelünk céljához passzoló szöveget a szociográfiámból, már tudtam, hogy ő is tagja volt a zsűrinek. Legnagyobb meglepetésemre, felállva közbetapsoltak leány- és asszonytársaim. Vajon, ha tudják, hogy én írtam, akkor is tapsoltak volna? Már talán soha nem fogom megtudni, mert Jókai Anna elfelejtette megemlíteni a szerző nevét. Úgy adta elő, mintha az az ő saját gondolata lett volna…

EKKOR MÁR MEGSEJTETTEM AZT, AMIBEN MA MÁR BIZTOS VAGYOK, HOGY EZ AZ un. „ELIT” KI FOGJA HAGYNI A NÉPET A RENDSZERVÁLTOZÁSBÓL!

13. kép

KÉT ÉV MÚLVA MEGBIZONYOSODHATTAM SEJTÉSEMRŐL.

Az történt, hogy a pályaművekből olyan tragikus „ÖNKÉP” bontakozott ki az Írószövetség előtt, amit azóta sem voltak hajlandók fölvállalni!

Bizony, Jókai Anna sem, akit a nemzet írójának tartanak... Elhallgatták és hallgatnak róla azóta is!!! Az IGAZSÁG ELHALLGATÁSA pedig a LEGALATTOMOSABB HAZUGSÁG, mert az ellen még esélyünk sincs a védekezésre, amiről nem tudunk!

Így fordulhatott elő, hogy - a MÉDIA TELJES KIZÁRÁSÁVAL - 1998. december 5-én a Gellért Szálló Tea-Szalonjában átadták a díjakat.

14. kép

A következőekben mindig akkor hívták össze a magyar nők világfórumát, ha kampányolni kellett valaki mellett. 1996-ban Csoóri Sándor elnöki megerősítéséért... Viszont, 2000-ben már Csoóri lemondott és az akkori elnöki jelöltek mellett kampányoltunk...

15. kép

Ismét jelen voltunk Ausztráliától Kanadáig, az elszakított területekről... a maradék kis országunkból Nyíregyházától Sopronig...

És, akkor hazamenvén, ezekről a nagyszabású világtalálkozókról, bekapcsolva a híradót, mit látok és hallok? PONGRÁTZ GERGELY könnyeivel küszködve nyilatkozik, hogy:

„Visszalépek a Magyarok Világszövetségének elnöki jelöltségétől Boross Péter javára.”

Hát, csak hüledeztem...
Hát ezért volt a nagy fölhajtás? Boross Péter addig még csak tagja sem volt a Világszövetségnek! DE, amit akkor még mondott Pongrátz Gergely, az azóta is itt motoszkál bennem:

„Magyar testvéreim, könyörgöm fogjunk össze! Merjünk indiánok lenni!”

Nahát, ezen azóta is töröm a fejemet, hogy miért akarhatja egy 1956-os szabadságharcos azt, hogy REZERVÁTUMBA LEGYÜNK ZÁRVA A SAJÁT HAZÁNKBAN?

Erre aztán a későbbiekben magyarázatot kaptam... Minden esetre Pongrátz Gergelynek írtam egy levelet, amire nem jött válasz közvetlen, hanem kaptam egy meghívót a könyvbemutatójára.


Ahol megkérdeztem tőle mikor beszélhetnék vele? Akkor átadott nekem egy névjegykártyát, rajta a kiskunmajsai címével... és ezzel meg is hívott oda, ahol ő létesített egy 1956-os múzeumot... Már éppen szerveztem az utazást, amikor hallom, hogy hirtelen meghalt szívrohamban...

16. rész

Azután, hogy mégsem Boross Péter lett az új elnök, azóta is mostohaként bánnak a Magyarok Világszövetségével... Boross Péter, mint miniszterelnöki tanácsadó, el tudta érni, hogy a Magyarok Világszövetsége ne kapjon semmilyen állami támogatást. Miközben, Boross Péter alapítványai - a mindenkori ilyen-olyan oldalas - kormányoktól megkapta a maga milláit!!!

És, most jön a lényeg! 2008-ban tudomásomra jutott, hogy BAJNAI GORDON - területfejlesztési törvénybe bújtatva - MEGSZAVAZTATTA 2008. április 22-én azt a törvényt, amely lehetővé tenné a NATO számára az egész ország területét 11 körzetre osztva - LOGISZTIKAI KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁRA: http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=10145&n=furaila&blog

17. rész

BAJNAI - ezt követően – talán ezért, szinte tálcán MEGKAPTA A MINISZTERELNÖKSÉGET – JUTALMUL – VELE MAGYARORSZÁG ELÁRULÁSÁNAK TÖKÉLETES LEHETŐSÉGÉT. És, 2014 tavaszán, hogy újra kampányolhatott ezerrel, méghozzá a HAZA és HALADÁS-sal - ÖSSZEÁLL a kép.

A lényeg: hogy megszavazta a parlament és azóta sem valósulhatott meg ez a logisztikai központ építése. Pedig az izraeli műszaki alakulatok katonái - akik szerződéssel bedolgoznak a NATO-nak - azóta is magyarul tanulnak (még a gyerekeik is) mert annyira készülnének a nagy feladatra.
Már csak az ÜRÜGYRE lenne szükség, amit 2006-ban sikerült is kirobbantani az őszödi beszéd kapcsán a TV-székház „ostromát”!

Amit egyébként GERGÉNYI PÉTER, mint civil nézelődő - tisztes távolból a tér szélén álldogálva - végig figyelemmel kísért!

Ekkor kapott értelmet az, hogy miért volt ő a meghívott előadók listáján szinte, MINDEN Haza és Haladás meg a Magyar Nők Világfórumán előadónak!

18. rész

A meghívókon ezért is emeltem ki GERGÉNYI PÉTER nevét. Egyenes folytatása volt a hatalmi provokációnak a 2006-os véres rendőri beavatkozás... A TV Székház „ostromát” a tér szélén állva nézte végig!

Csakhogy, akkor még nem volt kész ez a törvényjavaslat!

Azóta meg, hogy a Fidesz nem szorgalmazza ezen törvény betartatását… ezért kell Borossnak és a mögötte álló érdekcsoportoknak Bajnai Gordon, aki tett is azért, hogy a HAZA és HALADÁSNAK havi 4 milláért „tanácsokat” adjon. Kérdezem én, hogy milyen tanácsokat adhat egy külföldi érdekeltségű Egyesületnek egy volt miniszterelnök? Talán, csak nem államtitkokat? Tanácsokat adott esetleg arról, hogy a maradék kis országunk egész területén hogyan lehetne NATO támaszponttá változtatni – a logisztikai központok kiépítésével. Már csak az ÜRÜGYRE várnak, mint Ukrajnában vártak és nem hiába!!!

Addig is megy az uszítás ezerrel… jobb- és baloldalra osztottsággal, a cigány-magyar, zsidó-magyar ellentétek szításával… Miközben a magyarok egy részét kiképezik a rezervátum-életre… Lásd bizonyos civil szövetségek és jobbosnak nevezett pártok törekvését és tevékenységét az ÖNELLÁTÓ ÉLETMÓD és GAZDÁLKODÁS elsajátítására! Amit egyébként én is támogattam… félve a fogyasztói társadalom által termelt szeméthegyeitől…

19. rész, 16. kép:

Nemzeti Konzultációs Testület
Sajnos, ismét vissza kell térnem az Írószövetségre, Jókai Annára, sőt még a NEMZETI KONZULTÁCIÓS TESTÜLET tanult és tudós tagjaira! Ők nagyon is jól tudták, hogy mennyi sebből vérzik a magyar társadalom, MERT ÖZÖNLÖTT A NÉP A PANASZÁRADATÁVAL a Madách téri irodába.!

Már csak azt kellene kideríteni, hogy elkészült-e az erről szóló ELEMZÉS és az orvoslásra tett javaslatokat tartalmazó TERV???? Vagy - ha elkészült mindez, akkor hogyan lehetséges, hogy nem tudtunk róla? Hogyan lehetséges, hogy a szavazópolgárok mit sem sejtő tömegeit félre lehet vezetni? Hogyan lehetséges, hogy még mindig minden eszköz a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy tönkretegyék generációk életét? Hogyan lehetséges, hogy szóba sem kerülhet semmiféle változás a NÉP javára?

További információk, írások a témában: http://furaila.blog.xfree.hu/


0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

A megjegyzések moderáltak, jóváhagyás után lesznek láthatóak.