Dr. Áder János köztársasági elnök úr részére
Budapest

2016. augusztus 28.

Tisztelt Elnök Úr!

Szomorú szívvel, de a lelkiismeretem hangjának engedve tájékoztatom, hogy a 2010. október 14-én, az akkori köztársasági elnök által adományozott Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetés viseléséről lemondok. A kitüntetést - Szülőhazám iránti tiszteletből – rászorulók megsegítésére ajánlom fel.

Erre az elhatározásra az Orbán-kormány kirívóan nem-keresztyéni és nem legjobb konzervatív hagyományainkat követő, de mindezekkel ellentétes döntéseinek a sorát látva jutottam. Nem fárasztom hosszú felsorolással, és Ön talán nem is érintett mindben, de azért emlékeztetném: a magánnyugdíjpénztár kiürítése után, öncélúan megszabdalták az Alkotmánybíróság hatáskörét. Súlyos visszaélésekre hivatkozva csaptak össze egy otromba törvényt, ami a történelmi egyházakat a hatalom kegyeltjeivé, hívő testvéreimet pedig a Fidesz/KDNP koalíció érdekszolgáivá teszi, ha az Önök kínálta keretek között kívánnának boldogulni. Függőségre „segítenek” külföldi magyar szervezeteket otthoni rászorulóktól elvont adományaikkal. A közvélemény formálását útszéli uszító eszközökkel végzik, követve a kommunisták módszereit. Mintha azon igyekeznének, hogy megfosszák Magyarországot a történelméhez méltó és a jelenkori magyarság aspirációival megegyező helyétől a nemzetek közösségében – és teszik ezt csodásan gazdagodó politikus-társak és cimboráik, az Ön szeme előtt, Köztársasági Elnök Úr…

A Bayer Zsolt-féle ocsmányságok egyre szélesebb körű elfogadottsága, amit nevezett pártfirkász kitüntetésével is támogat, természetes következménye mindennek.

Nem területem, de egy pillanatig sem kétlem, hogy a politikai paletta másik végén is találni hozzá hasonlókat. Ám, ez a rezsim „keresztény – konzervatív” lenne, nemde? Olyan „keresztény”, ami kitüntetett helyen kínálgatja a most éppen Fidesz-írnok antiszemitizmusát és folytonos gyűlölködéseit. Ez lenne a világnézet, amire vigyázni, sőt, ahova visszatérni Önök szerinti világunkban Magyarország küldetése lett?

Olvasom, nincs módjában törvényes úton jóvá tenni ezt a rosszat: Bayer Zsolt kitüntetését nem vonhatja vissza. Létezik kiáltóbb bizonyíték az érdekeikre szabott “rendszer” útszéliségéről és erkölcstelenségéről ennél: erőtlen a szembetűnő rosszat is korrigálni, és mentségül éppen a törvényességre hivatkozik? Bárcsak merne és tudna jót tenni akkor is, ha önös céljaikat szolgáló törvények kereteit kell feszegetnie! Mit tesz azért, Elnök Úr, hogy ne éppen a jónak állják útját rendelkezéseik, törvényeik? Elvégre is, konzervatívnak lenni valami ilyesmit is jelentene.

Pál apostolt idézem: „Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is.”

Tisztelettel és szeretettel,
Novák József, baptista lelkipásztor
Alhambra, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

A megjegyzések moderáltak, jóváhagyás után lesznek láthatóak.